Julevsáme giellakurssa ådåálggijda

Sámásta prosjækta álgaduváj julevsáme oahppamnævvo vánesvuoda diehti. Nuorttasáme Davvin kurssa l vuodon Sámásta kurssaj.

Sámásta rájddo le julevsáme giellakurssa ådåálggijda, ja hiehpá buoremusát sidjij gut muhtem mærráj dádjadi gielav åvdutjis. Kursan li niellja dáse (1-4).

Juohkka kurssadássáj tjuovvu girjásj (Hárjjidusá) dahkamusáj ja tjoavddusij ja duodden CD:a ságastallamij.

Sámásta 1 ja 2 almoduváj jagen 2000 ja 2001. Tjálle lijga Anders Nystø ja Sigmund Johnsen.

Gå la ållim Sámásta 1 ja 2 kursaj, de galga buktet muhtem mærráj sámástit, dagu subtsastit mij la duv namma, gånnå åro, giehttot ietjat barggosaje birra, gatjádit bálggáv gåsi vádtset, ájgev jali diŋŋgut juojddáv.

Sámásta 1 ja 2 almodibme le boados aktisasjbargos sáme birrusijs ja institusjåvnåj gasskan julevsáme guovlon Vuona bielen ja Svieriga bielen. Árran julevsáme guovdásj, Sámij Åhpadusguovdásj, Sveriges Utbildningsradio AB ja girjjetjálle li buvtadum iesjgeŋgalágásj åsijt Sámásta rájdon. Bájkkásasj, regionálalasj ja stáhta oajválattja ja institusjåvnå rádjá goappásj bielen li doarjjum prosjevtav.

Vuostasj árvvalus Sámásta 3 kursas gárvvásij tjavtjan 2016, madin Sámásta 4 girjje gærggá jáhkedahtte 2017 jage sinna. Tjálle Sámásta 3 ja 4 girjijda libá Samuel Gælok ja Tor Magne Berg.

Sámásta 3 ja 4 kursajt le Árran iesj ruhtadam, valla muhtem mærráj viehkijn fylkkamánnes Nordlándan ja NUORTTA universitiehtas (åvdep Nordlánda universitiehtta). Dá guokta maŋemus kursa e galga prienntiduvvat girjjen, dåssjå moatteduvvat båddåsasj tækstatjoahkken. Ulmme le digitaliserit ålles Sámásta 1-4 rájdov.

Sámásta 1 ja 2 máhtá diŋŋgut Árrana girjjeoassásis jali válde mijájn aktijvuodav dánna.

TIL NORSK VERSJON >>