L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Besøk Árran

Árran er lokalisert like ved fergeleiet på Drag i Tysfjord kommune.

20.04.201614:49 Stefan Näslund

Ankomst fra sør via E6, ca 132 km fra Fauske.
Ankomst fra nord via fergeleiet Bognes, ca 39 km. Til Bognes via ferge fra Skarberget (E6) og ferge fra Lødingen (rv 85).
Fergeforbindelse mellom Drag og Kjøpsvik inngår i rv 827 mellom E6/Dragskrysset og E6/Sætran i Ballangen kommune.