Nytt styre

Styret i Árran velges for fire år av gangen. Fra 13. januar 2020 er det nye styret:

21.01.202009:30 Martin Rimpi

Navn:

Funksjon:

Epost:

Oppnevnt av:

Lennart Mikkelsen

Styreleder

lennart24mikkelsen(at)gmail.com

Sametinget

Sonja Alice Steen

Styrets nestleder

sonjasteen8402(at)gmail.com

Nordland fylkeskommune

Beate Ráhka-Knutsen

Styremedlem

beaterk(at)gmail.com

Lokale organisasjoner

Elin Eidsvik

Styremedlem

elin.eidsvik(at)gmail.com

Hamarøy kommune

Anne Kristin Gurák

Styremedlem

anne(at)arran.no

Ansatte

Idar Kintel

Varamedlem

idar.kintel(at)gmail.com

Sametinget

Kim Schei

Varamedlem

kimsch(at)nfk.no

Nordland fylkeskommune

Elena Paulsen

Varamedlem

elena.paulsen(at)gmail.com

Lokale organisasjoner

Britt Kristoffersen

Varamedlem

britt.kristoffersen(at)

hamaroy.kommune.no

Hamarøy kommune

Sven-Roald Nystø

Varamedlem

sven.roald.nysto(at)arran.no

Ansatte

, click to open in lightbox