L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Nord Universitet

Anders Kintel

17.02.2017 23:04Telefon: +47 75 77 51 90
E-mail: anders.kintel@nord.no
www.nord.no

Dosent

Sandra Maria Nystø Ráhka

17.02.2017 22:14E-mail: sandra.m.rahka@nord.no
www.nord.no

Universitetslektor

Bruce Morén-Duolljá

17.02.2017 21:24Telefon: +47
E-mail: bruce.t.moren-duollja@nord.no
www.nord.no

Førsteamanuensis