Til pitesamisk

Støtte Sametingets arbeid for å styrke pitesamisk museumsvirksomhet i dialog med relevante museer, kommuner og Nordland fylkeskommune.

Til Pitesamisk

Prosjektet har hatt to hoveddeler; en dokumentasjonsdel og en formidlingsdel.

Tohundre nye pitesamiske stedsnavn

I dokumentasjonsfasen samlet vi inn, registerte og fortok språklig analyse av pitesamiske stedsnavn. Dette resulterte i ei liste med over 200 «nye» (dvs. ikke tidligere registrerte) pitesamiske stedsnavn, som nå er registrert. Disse har vi sendt til Sametingets stedsnavntjeneste og registrert i sentralt stedsnavnregister – som navneforslag.

Vandreutstilling

I formidlingsfasen av prosjektet har vi synliggjort de pitesamiske stedsnavnene gjennom tre ulike formidlingstiltak.

Vi lagde en vandreutstilling om pitesamiske stedsnavn som heter «Pitesamiske stedsnavn – fortellinger om oss!» Utstillingen er både på pitesamisk og norsk, og den er en av få publikasjoner i Norge der også pitesamisk språk brukes.

Vandreutstillingen lånes ut til andre museer og institusjoner. Kontakt oss for spørsmål om utlån.

Kunstkart

I tillegg har den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen laget et kunstkart over pitesamisk område som vi har utgitt. Kartet viser de pitesamiske stedsnavnene skrevet på pitesamisk og er dekorert med ulike motiver som Mathisen har hentet fra pitesamisk kultur- og håndverkstradisjon.

Kartet kan du bestille hos oss.  

Bok om pitesamiske stedsnavn

Vi har også utgitt ei bok om pitesamiske stedsnavn i Salten som er en artikkelsamling om samiske stedsnavn. Boka heter «Pitesamiske stedsnavn i Salten» og omhandler betydningen av ulike samiske stedsnavn. Boka er et supplement til kartet og utstillinga.

Boka kan du bestille hos oss.

Digital fortelling

Det er også publisert en artikkel om pitesamiske stedsnavn i Beiarn i vårt årlige populærvitenskapelige tidsskrift Bårjås, og laget en digital fortelling om jenta på Hjertlikollen ved Bodø på http://digitaltfortalt.no. Fortellingen kan du se ved å følge linken her: http://digitaltfortalt.no/things/jenta-p-hjertlikollen/H-DF/DF.5386 .

Mediaomtale:

http://www.nrk.no/sapmi/vijmak-bajkenama-ietjasa-giellaj-1.12279579

http://www.nrk.no/sapmi/endelig-kart-pa-eget-sprak-1.12279925

http://saltenposten.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=7187

 

Árran/Harrieth Aira 2016
Utstillingen Pitesamiske stedsnavn – fortellinger om oss!
Harrieth Aira
Pitesamisk kunstkart gjort av kunstner Hans Ragnar Mathisen
Harrieth Aira