Til Árrans arkiv

Til Árrans arkiv

Det er en gave til det samiske folket i anledning Samisk arkiv sitt 25-årsjubileum. 

– Dette er et historisk løft for samisk kulturarv. sier riksarkivar Inga Bolstad, og det slutter vi oss fullt og helt til.

Nå kan Árrans arkiver endelig bli digitalisert og tilgjengeliggjort for et større publikum. 

Árran har mottatt flere privatarkiv som vi ønsker å få digitalisert, eksempelvis arkivet etter avdøde nestor Mikal Urheim, arkivet til tidligere sametingspresident Sven-Roald Nystø, stedsnavnarkivet etter forfatter og historiker Torbjørn Storjord eller arkivet til duodjeorganisasjonen Julevsáme duodje, samt flere andre arkiv. 

Árran mottar gjerne flere arkiv, spesielt fra kvinner, og arkivene til nåværende og tidligere duodjeutøvere. Ta kontakt om du ønsker at arkiv skal bevares også for framtiden.

Påbegynner digitalisering av fotosamling

Arkivverket har også bevilget midler til digitalisering av Árrans fotosamling av papirfoto og slides. Det skal gjøres i et samarbeid med Arkiv i Nordland, og utføres i løpet av neste år.

Det gleder oss at digitalisering av samisk kulturarv blir igangsatt, og vi ser fram til et godt samarbeid med Samisk arkiv og Arkiv i Nordland i dette arbeidet.

Les pressemelding fra Arkivverket: Arkivverket innfører gratis digitalisering av samisk kulturarv

 

Kontaktinfo: Museumsleder Harrieth Aira, tlf. 99 04 73 56, e-post: harrieth.aira@arran.no.

What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy
Harrieth Aira
Samisk kulturarv på Árran
bilde fra Árrans arkiv