Gáppte-seminar på Árran

Duodjeinstituhtta Nordland inviterer i samarbeid med Árran lulesamisk senter og Duodje Nordlánnda til gáppte-seminar på Árran, den 30. oktober kl. 17:00.

Seminaret vil også bli live streamet på Duodjeinstituhtta Nordland sin Facebook-side.

Temaet for seminaret er gáppte fra lulesamisk område.

Gáppte (lulesamisk) = Samisk koftePROGRAM


17.00–17.10: Åpning – Duodjeinstituhtta Nordland v/Ellen Berit Dalbakk

17.10–18.10: «Gáppte-tradisjoner i lulesamisk område» Lilian Urheim

18.10–18.40: «Gáppte-materialet i Bååstede-prosjektet» Árran lulesamisk senter v/Harrieth Aira

18.40–19.00: Kaffepause

19.00–19.30: «Hærvvás. En undersøkelse av vevde sjal fra lulesamisk område» Berit Kristine Guvsám, med via skjerm fra Kautokeino

19.30–19.45: «Duodje Nordlánndas virksomhet – utfordringer og ringvirkninger» Marita Mikkelsen

19.45–20.30: Diskusjon/samtale: Duodje og veien videre i lulesamisk område

20.30–20.45: Avslutning – Duodjeinstituhtta Nordland v/Ellen Berit DalbakkSTED
Auditoriet på Árran lulesamisk senter på Drag

SPRÅK
Seminarspråk: Norsk. Vi legger til rette for tolking.

STREAMING
Seminaret vil bli live streamet på Duodjeinstituhtta Nordland sin Facebook-side.

Velkommen på seminar – enten på Árran lulesamisk senter eller via live streaming!

Seminaret er gratis.FLERE SEMINARER
Duodjeinstituhtta Nordland planlegger også seminarer om gappte/gápptie/gaeptie/gapta/gåptoe fra pitesamisk område, umesamisk område og sørsamisk område. Disse planlegges i løpet av høsthalvåret 2019. Følg med.

Árran/Päivi Alanen