Med duodje i sentrum – velkommen til utstillingsåpning og seminar

Vi åpner utstillingen
Jielije saemien duedtie – Living Sami Handcraft og inviterer til seminar om duodje. Salg av enkelt mat.
Ta gjerne med strikkingen eller annet håndarbeid du holdet på med. Kanskje har du også duodje du kan vise frem?
Tirsdag den 28. november kl 15.30 til 19.00.

Åpning av utstilling Jielije saemien duedtie – Living Sami Handcraft

Utstillingen Jielije saemien duedtie – Living Sami Handcraft viser samisk duodje av 33 samiske håndverkere fra ulike områder i Sábme. Gjenstandene viser stor variasjon i materialvalg og kunstneriske uttrykk.

Utstillingen er produsert av Sámiid Duodji og Duodjeinstituhtta til jubileumsåret Tråante 2017.

Bak gjenstandene står følgende 33 samiske håndverkere:

Geir Anders Hætta Berg, Bientie Leine Meerke Krihke, Ellen Berit Dalbakk, Håvard Danielsen, Inger Julianne Eira, Unni Fjellheim, Lisa Lyngman Gælok, Pia Jannok, Jorunn Jernsletten, Jørn Are Keskitalo, Hilde Lunde, Susanne Lyngman, Jorun Løkvold, Miriam Länta, Manndalen Husflidslag, Liv Solfrid Mathisen, Sissel Ann Mikkelsen, Martine Eline Bjørnsdatter Mo, Linn Muotka, Ellen Marit Sara Oskal, Isak Nils Oskal, Lena Persson, Tomas Tomasson Punde, Karen Marit Riise, Olavi Sakari Saijets, Lisbeth Somby, Amalie Ristin Urheim, Elen Kristina Utsi, Sanne Marja Utsi, Nils Arvid Westerfjell, Eva Anette Wilks, Hanne Lena Wilks, Laila Wilks

Utstillingen ble første gang vist under jubileumsuka for Tråante 2017 i Trondheim. Deretter har den blitt vist på Saemien Sijte i Snåsa, Duodjeinstituhtta i Kautokeino, Sametinget i Karasjok og Saviomuseet i Kirkenes.

Program:

Kl. 15.30 – 16.15 Salg av enkel middag, kaffe og kaker

Kl. 16.15 Seminaret starter med kulturelt innslag, Amalie Ristin Urheim

16.15 – 16.30 Tysfjord ASVO presenterer sin duodjevirksomhet og forteller om videre planer

16.30 – 16.45 «Duodje og jeg» av Amalie Ristin Urheim  

16.45 - 17.00  "Revitalisering av pesk i lulesamisk område" av Miriam Länta

17.00 – 17.15: «Hva betyr duodjekveldene for meg?» Ved Inge Olsen, Jan Eivind Johnsen og Gunn Heidi Danielsen

17.15 – 17.30: Om Duodjeinstituhttas virksomhet og videre planer ved leder Inga Hermansen Hætta.

17.30 – 18.00: Hva trenger vi nå? Oppsummering og samtale ledet av direktør Lars Magne Andreasen, Árran

18.00 – 18.30 Kaffepause

Kl. 18.30 Åpning av utstillingen Jielije saemien duedtie – Living Sami Handcraft

Kulturelt innslag 

Sámiid Duodji ved Svenn-Egil Knutsen Duolljá åpner utstillingen

Duodjeinstituhtta
Utstillingsfoto
Ragnhild Lien
Duodjekurs på Árran