L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Árran?

Registrer inn din epostadresse under. Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon +47 757 75 100

 

w

Kulturmujttobiejvve Jierddavuomen, Hábmera suohkanin

Almulasj ráhpam ådå galbasj kulturmujtojn Jierddavuomen

Ájgge: Dijstagá, ragátmáno 24. biejve kl 12.00

Bájkke: Statkrafta hyhton Jierddavuomen.

13.09.201911:53 Ragnhild Lien Rahka

- Kultuvralasj oasse, Sissel Horndal

- Subttsasa bájkálasj ano birra, Oddmund Andersen

- Almulasj ráhpam suohkanoajves Jan-Folke Sandnes

- Gehtjadip gierggebuodojt ja ietjá kulturmujtojt. 

 

Guossodip káfav ja gáhkojt

 

Gájka li buorisboahtem