EUROPEISK SPRÅKDAG 26. SEPTEMBER

Den europeiske språkdagen blir markert 26. september hvert år. Árran benytter dagen til å peke på en lulesamisk klassiker, Subttsasa Nordlándas, historier fra Nordland på lulesamisk, fra Báhko forlag, Árran.

FacebookGoogle+LinkedInPinterestTwitter

Det er ei lita lettlest bok, rikt illustrert av Sissel Horndal, Sørfold. Små lokale historier fra årene rundt 1900, samlet inn av Qvigstad og tilrettelagt for utgivelse på lulesamisk språk av Anders Kintel og Kåre Tjihkkom.

Når språk skal feires, er det viktig at vi løfter frem vårt språk. 

De generelle målsettingene for Den europeiske språkdagen er:

  • å fremme flerspråklighet og interkulturell forståelse ved å gjøre allmennheten oppmerksom på betydningen av språklæring og ved å oppmuntre til større variasjon i språkene folk velger å lære seg;
  • å fremme det rike språklige og kulturelle mangfoldet i Europa, som må bevares og næres;
  • å oppfordre til livslang språklæring i og utenfor utdanningsinstitusjonene, enten formålet er studie- eller yrkesrelatert, knyttet til mobilitet eller det bare er for fornøyelsens og berikelsens skyld.