L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Árran?

Registrer inn din epostadresse under. Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon +47 757 75 100

 

w

Árrana musea stieggi ragátmáno 1. biejve 2018 rájes

Ragátmáno 1. biejve rájes ij la Árran Julevsáme guovdátja musea, ja vuosádusá des rahppot tsieggimbargoj diehti.

28.08.201810:21 Harrieth Aira

Árran tsieggigoahtá ådå mánájgárdev ja divvogoahtá musea dávvervuorkáv. Dan diehti ij la avtav gaskav máhttelis bisodit museav rahppot. Musea ja vuosádusá li dan diehti stieggidum ragátmáno 1. biejve rájes gitta guovvamáno 1.bæjvváj 2019.

Mij vájvahip dáv!

Duostudahka ja Árrana oases galla sjaddá rahppot ájnegis ulmutjijda gaskan kl. 10.00 – 14.00 mánnodagás bierjjedahkaj.