Giellabargge

Árran julevsáme guovdásj sihtá aktijvuodav oadtjot ulmutjij gudi julevsámegielav duon dán dásen máhtti.

09.07.201811:39 Martin Rimpi

Edna dárbbo le julevsáme giellamáhtudagás Árranin ja aj sebrudagán ietján.
Árran sihtá aktijvuodav oadtjot máhttelis barggij ja luovas giellabarggij gudi máhtti gielajn barggat.

Dála nammaduvvi makkár bargo máhtti liehket:

 • Dålkkum dáros sábmáj- álkkes gitta gassjelap gielladásijda.
 • Jårggålime – álkkep gitta gássjelap gielajs
 • Tjállembarggo - Tjállet bágos báhkuj ságastahttemijs/hålajs (jienas tækstaj)
 • Giellaåhpadusfálaldahka mánájda vuodoskåvlån (Rádnástállam)
 • Sadjásasjbarggen guhkásåhpadusán
 • Ållessjattukåhpaduskursajda
 • Giellakafejja
 • Giellabarggen duon dán tiemájn buojkulvis duodje, biebbmodábe. Ja viehkken tiebmáiehkedijn jali viehkken kursajda j.n.á..
 • Viehkken barggijda dahkamusáj gå skåvllåklássa båhti, subtsastimbåttåjda, Vuosedallamijda gåktu dålåv buollidit gámán/låvdagoaden. Gåhttjomviehkken ásadimijda (konferánsajda, vuosádusrahpamijda, Sáme vahkkuj, Javllamæssuj j.n.á.)
 • duostudahka/resepsjåvnnå, kantijnna
 • Oahpestimijda
 • Girjálasjvuodajn barggat, duola dagu almmudakdåjmadimijn.

 

Jus dujna le miella ja ájádalá gåktu duv sámegielmáhtudahka máhttá ávkken boahtet, de sihtap jur duv muhtemijn Árranin válldet aktijvuodav.  

 

Máhtá aktijvuodav dáj válldet: Lars Andreassen, tlf.. 90775275,  Ragnhild Lien Ráhka, tlf.: 91160696

Fredrik Forsberg
, click to open in lightbox