Ingrid Kintel, Árran er oppnevnt til nasjonalt læreplanarbeid.

Artikkelen er tilgjengelig på norsk.