L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Árran?

Registrer inn din epostadresse under. Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon +47 757 75 100

 

w

Konservator Finn Rønnebu: Åvddånbuktem girjes «Et skammens eventyr». Dujska ruovdderahteprosjevtas Nordlándan – fáŋga, dujska doarrålmmå ja bájkálasj viesáda.

Girjje subtsas sovjetalasj doarrofáŋgaj birra gudi oarjjevuodan barggin dujska ruovdderahtijn Måvvå rájes oarjján gitta Divtasvuodnaj nuorttan jagij gaskan 1942 ja 1945.


29.01.201814:52 Oddmund Andersen

Duorastagá, guovvamáno 8. bve kl. 19.00

Bájkke Árrana auditåvrån

Buorisboahtem!