Utbygging- og anleggsarbeid ved Árran Museum.

Árran Lulesamisk senters museum i 1. etg er åpen for publikum. Museumsutstillingene i underetg. er stengt for publikum sommeren 2020, på grunn av utbygging- og anleggsarbeid.

11.06.202010:21 Dennis Jensen

Arbeid med mindre ombygginger i museumsmagasiner er ikke ferdigstilt. I tillegg igangsetter Árran arbeid med bygging av eget magasin for kunst. Árran har mottatt en større donasjon av kunstverk fra den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen. Til bevaring av denne kunstdonasjonen, samt øvrig kunstverk i Árrans eie bygges et eget kunstmagasin. Dette arbeidet isluttføres i 2020.

Dette innebærer at underetg av museet v/Árran  er stengt i 2020. Tidspunkt for når det åpner vil det bli informert om via våre formidlingskanaler.

Vi beklager den ulempe det medfører for vårt publikum.

Resepsjon og Árran-butikken er åpen.