L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Ragnhild Lien Rahka

Personal / HR / Museum
+47 75 77 51 04
ragnhild.Lien@arran.no

SENIORRÅDGIVER
09.06.201512:03 Ragnhild Lien

FAGLIGE INTERESSEOMRÅDER: 

Lokalhistorie, landskap og stedsnavn. Slektshistorie/-forskning. Foto og historie i fotografi. Gjenstandshistorie. Billedkunst. Likeverdige helsetjenester og div helserelaterte emner. Livsgledesykehjem. Samisk helsehistorie. Tabubelagte temaer. Folkehelse.

UTDANNING:

1. utdanningsløp:

Bachelor: Sykepleie. Statsautorisert.

Spesialistutdanning: Anestesisykepleie (nordisk og eu-godkjenning). Fordypning: debriefing etter traumatiske hendelser og katastrofe. Vold i nære relasjoner/mishandling av kvinner og barn i akuttmedisinsk perspektiv.

Spesialistutdanning: Intensivsykepleie/Hjetemedisin og -kirurgi. Dialyse. 

 

2. utdanningsløp:

Grunnleggende emner: Utviklingspedagogikk. Rådgivning og sosialpedagogikk. Coaching. Organisasjon og ledelse. Offentlig forvaltning. Offentlig rett. Samfunnsøkonomi.

Masteremner: Ledelse. Human Reasource management. Prosjektledelse. Omdømmeforståelse og -forsvar. Forskningsmetoder. Leadership through Emotional Intelligence, Learning how to learn.

Stipend:

Helse- og omsorgsdepartementet (individuell): Studier ved Helsingfors Universitetssykehus med tema arbeidsintern opplæring og utdanning, pasientsikkerhet ved bruk av medisinsk teknisk utstyr. Dokumentasjon. 

Norad/UD (team): Utvikling av Etterutdanningsprogram for anestesisykepleiere i samarbeid mellom ALNSF og anestesisykepleiere og anestesileger ved universitetssykehuset i Riga, Latvia. Styrke tilgang til forskningslitteratur i Latvia.

Etterutdanningsprogram:

Resertifiseringsprogram for anestesisykepleiere, (kontinuerlige 2-årssykluser) 1988 til 2006.

Makt og demokratutredningen 2003. (NSF/Norsk Statsviterforening)

Lobbying kommune- og fylkeskommune, Storting, EU-parlamentet. EFTA, inkl studiebesøk på alle nivåene. (Foreningen Norden)

Tjenesteinnovasjon. (Innovasjon Norge/HIST)

Kvalitetssikring. (Sintef). 

Fotograf: navn