Harrieth Aira

Seniorrådgiver / Fagleder samlingsforvaltning

+47 90 10 23 19
e-post: harrieth.aira@arran.no

Fagleder – samlingsforvaltning

Fagleder med ansvar for forvaltning av samlinger ved museumsvirksomheten på Árran.

Forsknings- og dokumentasjonsprosjekter.

Medlem i forskergruppa:  Sanking, stedsnavn, språk og fortellinger

Tomasz Wacko