Harrieth Aira

Seniorrådgiver / Fagleder samlingsforvaltning

Tlf. +47 90 10 23 19
E-post: harrieth.aira@arran.no

Fagleder – samlingsforvaltning

Fagleder med ansvar for forvaltning av samlinger ved museumsvirksomheten på Árran.

Forsknings- og dokumentasjonsprosjekter:

Samiske kvinner

Sanking, stedsnavn, språk og fortellinger

Baastede

Tomasz Wacko