L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Harrieth Aira

Museumsleder
+47 75 77 51 24, mobil +47 99 04 73 56
e-post: harrieth.aira@arran.no
skype: harrieth.aira@arran.no

MUSEUMSLEDER
21.01.201714:38 Harrieth Aira

Leder av museumsvirksomheten på Árran

Samlingsansvarlig

Representerer Árran i Bååstede-prosjektet

Faglige interesseområder:
  • Dokumentasjon og forskning innen samisk samtidshistorie og etterkrigshistorie
  • Samenes landskapsforståelse og bruk
  • Kvinneliv -og historie, samt kjønnsperspektiv i fortid og nåtid
  • Samepolitikk -og urfolkspolitikk
  • Samisk språk
  • Duodje/samisk handverk)
  • Kulturminner
  • Endringsprosesser i samiske samfunn.

Utdanning:

Samfunnsvitenskap - hovedfag i statsvitenskap

Administrasjon- og organisasjonsvitenskap

Journalistikk

Lulesamisk språk