L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Harrieth Aira

Museumsleder
+47 75 77 51 24, mobil +47 99 04 73 56
e-post: harrieth.aira@arran.no
skype: harrieth.aira@arran.no

MUSEUMSLEDER
21.01.201714:38 Harrieth Aira

Leder av museumsvirksomheten på Árran (permisjon fram til 24.06.2019, spesialrådgiver Sven-Roald Nystø er fungerende museumsleder i denne perioden).

Samlingsansvarlig

Representerer Árran i Bååstede-prosjektet

Faglige interesseområder:
  • Dokumentasjon og forskning innen samisk samtidshistorie og etterkrigshistorie
  • Samenes landskapsforståelse og bruk
  • Kvinneliv -og historie, samt kjønnsperspektiv i fortid og nåtid
  • Samepolitikk -og urfolkspolitikk
  • Samisk språk
  • Duodje/samisk handverk)
  • Kulturminner
  • Endringsprosesser i samiske samfunn.

Utdanning:

Samfunnsvitenskap - hovedfag i statsvitenskap

Administrasjon- og organisasjonsvitenskap

Journalistikk

Lulesamisk språk 

Utvalgte publikasjoner:

Aira, Harrieth (2017/2018): Kulturarven skal hjem i Bårjås 2017/2018. Diedalasj ájggetjála Árran – Julevsáme guovdásj/Populærvitenskapelig tidsskrift fra Árran – lulesamisk senter. Báhko forlag (Under utgivelse). 

Aira, Harrieth (2017): Glimt av samisk kvinnehistorie med hovedvekt på lulesamisk område i Malstrøm, Vol III 2017 Nytt frå de kulturhistoriske formidlings- og forskningsinstitusjoner i Nordland

Aira, Harrieth (2016): Áhká - et innblikk i samisk kvinnehistorie i Bårjås 2016. Diedalasj ájggetjála Árran – Julevsáme guovdásj/Populærvitenskapelig tidsskrift fra Árran – lulesamisk senter. Báhko forlag. 

Aira, Harrieth (2014): Med reinmerke som betaling. Artikkel i Årbok for Tysfjord 2014, Tysfjord historielag. 

Aira, Harrieth (2002): Lulesamisk språk – fra et privat hjemmespråk til et offisielt samisk språk? i Bårjås 2002 Julevsámegiella uddni ja idet? Lulesamisk språk i dag - og i morgen? Diedalasj ájggetjála Árran – Julevsáme guovdásj/Populærvitenskapelig tidsskrift fra Árran – lulesamisk senter. Báhko forlag-