L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Kristin Green Johnsen

Prosjektleder "Tillitsbygging"

+47 979 69 599

12.11.201816:00 Ragnhild Lien Rahka

Kristin Green Johnsen, Bodø, master i samfunnsvitenskap med fordypning i sosiologi, er ansatt for å lede Árrans arbeid med delprosjekt 5, Tillitsbygging.