Martin Rimpi

Utviklings- og prosjektansvarlig. Økonomiansvarlig.
M: (+47) 99 50 61 95
E: martin.rimpi@arran.no
Skype: martin.rimpi@arran.no martin.rimpi

Utviklings- og prosjektansvarlig i direktørens stab. Utvikler infrastruktur og systemer som understøtter arbeidsprosesser i form av prosjekter som overleveres basisorganisasjonen når de ferdigstilles. Leder prosjekter innen entreprenørskap innen duodje og reiseliv.

Kontakt meg angående fornyingsprogrammet "Árran mot 2020":

  • Byggeprogrammet med bl.a. ny barnehage, nytt språkbygg, ombyggging av hovedfløyen til museums-/reiselivsformål m.m.
  • Utvikling av kvalitetssystemet, Internkontrollen, Prosjekthåndboken og saksbehandlingssystemet Public360 Online.
  • Utvikling av ny hjemmeside "Árran Web", webcaststudio "Árran Live", og profilhåndbok/ny logo.

Kontakt meg angående Duodjeprosjektet og Reiselivsprosjektet (entreprenørskapsprogrammer) hvor du kan få støtte som potensiell gründer. Andre prosjekter er Matfestivalen og andre under utvikling.

Har kontor i samme bygg som Sámedigge/Sametinget på Evenskjer i Skånland kommune, men er på Árran ofte.