L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Sven-Roald Nystø

Spesialrådgiver
+47 75775127
sven.roald.nysto@arran.no

Spesialrådgiver
25.04.201712:15 Sven Roald Nystø

Tidligere president i Sametinget, Norge 1997-2005. Medlem av regjeringens ekspertutvalg for nordområdene 2007-2009, har 13 års erfaring fra Samerettsutvalget, ledet av Norske Samers Riksforbund og arbeidsgruppen for urfolk i Barents-Euro-Arktisk Region og har mer enn 30 års erfaring fra arbeid i ulike samiske frivillige organisasjoner, og er i dag også styreleder ved Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.