Sven-Roald Nystø

Spesialrådgiver
Tlf. +47 474 52 822
sven.roald.nysto@arran.no

Spesialrådgiver
25.04.201712:15 Sven Roald Nystø

Tidligere president i Sametinget, Norge 1997-2005. Medlem av regjeringens ekspertutvalg for nordområdene 2007-2009, har 13 års erfaring fra Samerettsutvalget, ledet av Norske Samers Riksforbund og arbeidsgruppen for urfolk i Barents-Euro-Arktisk Region og har mer enn 30 års erfaring fra arbeid i ulike samiske frivillige organisasjoner, og er i dag også styreleder ved Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.