L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Kursemne: Samisk kulturforståelse - våren 2019

Árran lulesamiske senter, i regi av Jasska/Trygg og delprosjekt 5 "tillitsbygging", tilbyr kurs i Samisk kulturforståelse våren 2019, som et ledd i kompetanseheving for offentlige ansatte og deres samarbeidspartnere.

Oppstart februar 2019. Kurset er gratis for kommunalt ansatte i Tysfjord, Hamarøy, Ballangen og Narvik, og samarbeidspartnere som jobber tett inn mot prosjekt Jasska/Trygg.

Øvrige betaler en kursavgift på kr. 500,-

31.01.201919:43 Kristin Johnsen

Se kurstilbud for påmelding og kursavgift

Det tilbys fire identiske kursbolker. Hver kursbolk er bestående av en dag med grunnleggende innføring i Samisk kulturforståelse og en dag med fordypningsemner. Det gir også muligheten for å velge de dagene som passer.

I kursrekken kan vi tilby en rekke interessante foredrag av forelesere og et mangfold av fagkompetanse;

Harrieth AiraHarrieth Aira har hovedfag i Statsvitenskap og jobber som museumsleder ved Árran lulesamiske senter. 

Aira vil i kurset "Samisk kulturforståelse" ta for seg slekts-relasjoner, kjønn og kjønnsperspektiv i samiske samfunn, samisk identitet i form av duodje og kofta.

Aira´s faglige interesser er dokumentasjon og forskning innen samisk samtidshistorie og etterkrigshistorie. Hun interesserer seg også for samenes landskapsforståelse og bruk, kvinneliv -og historie, kjønnsperspektiv i fortid og nåtid, samepolitikk og urfolkspolitikk. I tillegg samisk språk, duodje, kulturminner og endringsprosesser i samiske samfunn.

Foto: Árran lulesamisk senter

Kilde; arran.no 

Asta BaltoAsta Mitkijá Balto (dosent emerita), oppvokst i et samisk miljø i Karasjok, lærte å joike hjemme og lærte norsk på skolen. Den skjulte læreplanen var at det samiske ikke telte.

Balto tar i kurset "Samisk kulturforståelse" for seg "Tradisjon blir teori - en epistemologisk reise i samisk barneoppdragelse". 

Hele hennes voksne liv har vært dedikert til samisk -og urfolks utdanning, både som utdanner på høyskole/universitet og som forsker. Hennes forskning blir ofte anvendt som fundament i utdanninger hvor det "samiske perspektivet" skal gjøres gjeldende. 

Balto fikk sin urfolksutmerkelse, æresdoktor av WINU i 2018 (World Indigenous Nation´s University), for hennes engasjement og arbeid for samisk og urfolksutdanning gjennom mange år. 

Foto: Sameer Gurung, Kathmandu, Nepal

Kristin Green JohnsenKristin Green Johnsen, ved Árran lulesamis senter, leder delprosjekt 5, "tillitsbygging" i prosjekt Jasska/Trygg. 

Green Johnsen er utdannet sosiolog, og har tatt mastergrad i samfunnsvitenskap med fordypning i sosiologi, der hun skrev "Boligaksjon - sorg og lengsel". 

I kurset "Samisk kulturforståelse" vil hun snakke om "Minoriseringens følelsesmessige merarbeid", om tap og mestring i folks hverdagsliv i et sosiologisk perspektiv.

Hun har i mange år vært opptatt av og engasjert seg i samisk språk og kultur.

 Foto: Kristin Green Johnsen

Lis-Mari Hjortfors er "doktorand" på Sámi Dutkan/samiske studier/Vaartoe-center for samisk forskning på Umeå universitet.

I kurstilbudet "Samisk kulturforståelse" vil Hjortfors forelese om Læstadianisme knyttet til identitet.

Hjortfors skriver på sin doktoravhandling om Læstadianisme i lulesamisk området i Sverige og Norge. Hun har filosofi mastergrad i etnologi og arkeologi.

I tillegg jobber Hjortfors som seniorrådgiver/forsker/etnolog ved Árran lulesamisk senter.

Hjortfors arbeider med dokumentasjon og berettelser av samisk liv, kulturminner og urfolk. 

Foto: Andreas Hjortfors

Bruce Morén-Duolljá jobber som førsteamuniensis i språk ved Nord universitet. I kurset "Samisk kulturforståelse" skal Morén-Duolljá ta for seg de samiske språkene sett i et historisk og et lokalt perspektiv.

Bruce Morén-Duolljá er fra New York City, og har siden 2003 vært bosatt i Norge. Han tok doktorgraden i språkvitenskap ved Universitetet i Maryland i 1999. Morén-Duolljá har jobbet ved Universitetet i Maryland, Johns Hopkins universitet, Georgetown universitet, Boston universitet og Cornell universitet. Fra 2003 til 2012 jobbet han som postdoktor, forsker og seniorforsker ved Universitetet i Tromsøs Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics (CASTL).

Hovedsaklig har Morén-Duolljá arbeidet med fonetikk (språklyd), fonologi (språklydmønster) og morfologi (ordstruktur), og han har publisert artikler om flere språk, som bl.a. islandsk, italiensk, thailansk, serbisk og kasjmirsk. For tiden jobbe Morén-Duolljá med lulesamisk språkdokumentasjon, språkbeskrivelse og gramatikk.

Foto: Bruce Morén-Duolljá

Lars-Magne Andreassen, direktør ved Árran lulesamisk senter er utdannet Cand. Polit. Samfunnsvitenskap.

I kurset "Samisk kulturforståelse" vil han snakke om samisk historie, identitet og kultur, og noen sentrale trekk ved dette. 

Noe av det Andreassen er opptatt av er fornorskningshistorien og dens konsekvenser, nasjonal samepolitikk og forvaltning av samisk identitet, språk- og identietsskifte.

Foto: Árran lulesamisk senter

 

Kristin Green Johnsen