Fjernundervisning

Árran tilbyr undervisning i lulesamisk på alle nivå. Undervisningsformen er hovedsakelig fjernundervisning, gjennom videokonferanse i studio eller Skype for business. Vi tilbyr undervisningen til ulike skoler (grunn- og videregående-) i hele Norge og utenfor landegrensene ved behov. Árran startet første gang med denne undervisningsformen i februar 1999.

Undervisningsformen er hovedsakelig fjernundervisning, gjennom videokonferanse i studio eller Skype for business. Vi har mulighet til å tilpasse undervisningsformen ved behov. Skype for business er vår hovedplattform for undervisning. Vi har også 2 operative fjerundervisningsstudio, studioene kan også leies til andre formål.

Vårt konsept er utviklet for å kunne tilby en tjeneste til elever som ønsker undervisning i og på lulesamisk men som på grunn av bosted og/eller lærermangel ikke kan få dette tilbudet i nærmiljøet. Vi tilbyr undervisningen til ulike skoler (grunn- og videregående-) i hele Norge. Fjernundervisning er hjemlet i opplæringslova § 6-2. Samisk opplæring i grunnskolen og § 6-3. Samisk vidaregåande opplæring.

Ett utdrag av § 6-3. sier følgende; Samar i vidaregåande opplæring har rett til opplæring i samisk. Departementet kan gi forskrifter om alternative former for slik opplæring når opplæringa ikkje kan givast med eigna undervisningspersonale på skolen.

Árran startet første gang med denne undervisningsformen i februar 1999. Gjennom mange år har vi utarbeidet en unik kompetanse og erfaring i fjernundervisning. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og evaluere vår undervisning, innlæringsmetoder, læremiddel og IKT-kunnskaper. 

Vår hovedsamarbeidspartner er Nordland fylkeskommune, vårt samarbeid er formalisert i en rammeavtale. Elevtallet er stabilt, for skoleåret 2016/2017 er Bodø videregående skole den største mottakerskolen med 6 elever. Vi ser en trend hvor lulesamisk som 2. språk er økende, mens lulesamisk som 1. språk går nedover.

År 15/16 16/17
Videregående 21 20
Grunnskole 2 1
Elever 23 21

 

Rammeverk for fjernundervisning

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/samisk/rammeverk-for-fjernundervisning/