Kulturhuset

Kulturhusets faste årlige arrangement er samisk uke og feiring av 6. februar. I tillegg er Árran lokal arrangør av Forskningsdagene, en landsomfattende årlig festival, som holdes i slutten av september, der man får møte forskerne og forskningen. I tillegg arrangeres det årlige julemarked i månedsskiftet november/desember.

15.02.201710:35 Martin Rimpi

Innenfor rammen av kulturhuset er vi vertskap for egen kurs- og konferansevirksomhet, møtevirksomhet, temakvelder, utstillingsåpninger, ulike språktiltak, m.m. Lag, foreninger og andre frivillige bruker kulturhuset utenom senterets åpningstid. I tillegg leies undervisnings- og møtelokaler ut til eksterne til ulike formål.

I Árran-butikken selges gaveartikler og bøker fra eget forlag Báhko.