Bygget

Stiftelsen eier bygget med tomt (gnr. 60/bnr. 367). Bygget er ikonisk formet med en lavvoform i sentrum og gammeform på fløyene. Bygget er realisert gjennom to byggetrinn: byggetrinn I i 1994 og byggetrinn II i 2003 . Arkitekt er Knut Eldby. Til sammen har bygningsmassen BTA ca. 2 000 m2. 

Byggetrinnene besto av:

Byggetrinn I:

  • Fløy A: hovedbygning med bl.a. museumsdel i kjeller, resepsjon og kantine med kjøkken i 1. etasje, kontorlokaler i 2. etasje og loftsrom i 3. etasje.
  • Fløy B: Bibliotek og barnehage (1. etasje)
  • Fløy C: Duodjeavdeling (1. etasje og underetasje)

Byggetrinn II:

  • Fase 1: Fløy for språk- og fjernundervisning
  • Fase 2: Kontorer til Sametinget

Stiftelsen har ervervet en tilleggstomt (gnr. 60/gnr. 191) som er aktuell for ny barnehage og naust/stø. 

Styret har etablert et prosjekt "Árran mot 2020" hvor målet er å tilrettelegge for videreutvikling av Árran som opplevelses- og kunnskapsinstitusjon frem mot 25-års jubileet i 2020. Målet i byggeprogrammet er å øke Árrans bygningsareal med 30 % (ca. 600 m2) og fornye og tilpasse eksisterende bygningsmasse til fremtidige behov.