Árran søker museumsleder.

For å lede det faglige og administrative arbeidet i museumsvirksomheten, utlyses det en fast stilling som museumsleder.

29.09.202109:58 Ragnhild Lien Rahka

 

Om Árran

Árran – lulesamisk senter ble etablert i 1994 på Drag i Hamarøy kommune.

Formålet til Árran som et nasjonalt senter er å sikre og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv i lulesamisk område.

Árran driver med museumsvirksomhet i pite- og lulesamisk område, og er også definert som kulturhus og språksenter. Det er ca. 13 årsverk ved stiftelsen. Árran driver samiskspråklig barnehage som eget datterselskap.

Lokaler leies til Sametinget, NRK Sápmi, Hamarøy kommune, Nord Universitet, Statped., Samisk lesesenter- Samisk høgskole, Hamarøy næringsforum. Sør samisk kunnskapspark m.fl.

Mer informasjon om Árran på: www.arran.no

En av avdelingene ved Árran er museumsdrift. Målsettingen er bl.a. å drive et samisk museum i henhold til ICOMs definisjon av et museums arbeidsoppgaver. Sametinget er forvaltningsmyndighet for de samiske museene og i 2007 ble Árran tillagt museumsansvaret for det lule- og pitesamiske området.

Omfanget av museumsvirksomheten omfatter i dag 6 årsverk. I tillegg kommer støttefunksjoner fra fellesadministrasjonen innen personal, økonomi og tekniske funksjoner. Lulesamisk språk er en sentral verdi for Árran og museumsvirksomheten skal ha et gjennomgående språkperspektiv.  

 

 

Museumsleder.

For å lede det faglige og administrative arbeidet i museumsvirksomheten, utlyses det en fast stilling som Museumsleder. Museumsleder inngår i Árrans ledergruppe som også består av direktør, kontorleder og økonomiansvarlig.

Arbeidsoppgaver:

o    Lede museumsvirksomheten i lule- og pitesamisk område.

o    Revidering, oppfølging og gjennomføring av museumsplanene.

o    Personalansvar for museets ansatte.

o    Økonomiansvar for avdelingen.

 

Kvalifikasjonskrav:

o    Utdanning på minimum mastergradsnivå innen samfunnsvitenskapelige eller kulturhistoriske fag.

o    Lederutdanning og/eller ledelseserfaring er ønskelig. 

o    Samisk kulturkompetanse og samiske språkkunnskaper.

o    Relevant arbeidserfaring. Erfaring fra museumsarbeid er ønskelig.

Personlige egenskaper:

o    Personlig egnethet for stillingen. 

o    Stillingen inneholder varierte arbeidsoppgaver som krever utstrakt samarbeid med andre og høy grad av fleksibilitet. 

o    Utviklings- og resultatorientert, strategisk, selvstendig og initiativrik er egenskaper som vektlegges.

 

Árran tilbyr:

o    Konkurransedyktig lønn etter avtale.

o    Pensjons- og gruppeforsikring i KLP

o    Barnehageplass i vår samiskspråklige barnehage

o    Fleksibel arbeidstid.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene, kontakt direktør Lars Magne Andreassen på tlf. 75775105 ev. 90775275

Søknadsfrist:  11. oktober 2021. Tiltredelse etter 1. januar 2022.

Søknad vedlagt CV sendes:

Árran – julevsáme guovdásj/lulesamisk senter, 8270 Ájluokta/Drag, eller e-post: Lma@arran.no, post@arran.no

 

 

 

Fredrik Forsberg / Árran
, click to open in lightbox