ÁRRAN SØKER SPRÅkarbeidere.  

Vi søker etter 1 rådgiver/seniorrådgiver til vårt språksenter, fast stilling. Stillingen kan deles avhengig av kompetanse.  Vi søker også personer som ønsker å arbeide på timesbasis knyttet til språkkursvirksomhet

SØKNADSFRIST 11. oktober 2021.
Tiltredelse snarest.

29.09.202109:31 Ragnhild Lien Rahka

 
Om Árran

Árran – lulesamisk senter ble etablert i 1994 på Drag i Hamarøy kommune.

Formålet til Árran som et nasjonalt senter er å sikre og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv i lulesamisk område.

Árran driver med museumsvirksomhet i pite- og lulesamisk område, forskningsprosjekter, kulturhus, språksenter, forlagsvirkomhet m.m. Det er ca. 13 årsverk ved stiftelsen. Árran driver samiskspråklig barnehage som eget datterselskap.

Lokaler leies til Sametinget, NRK Sápmi, Hamarøy kommune, Nord Universitet, Statped., Samisk lesesenter- Samisk høgskole, Hamarøy næringsforum. Sør samisk kunnskapspark m.fl.

Mer informasjon om Árran på: www.arran.no

 

Språksenter

Árran har ansvar for å drive språksenter i lulesamisk område. Sametinget finansierer driften som tilsvarer 1,5 stillinger. Videre har Árran en partnerskapsavtale om språkutvikljng med Nordland fylkeskommune, og prosjektsamarbeid med Hamarøy kommune. Lulesamisk språk er en sentral verdi for Árran og det er en målsetning å utvikle samisk til å bli hovedspråk ved institusjonen.

Da vår medarbeider har sluttet, lurer vi på om du vil bli vår nye kollega. Árran ledes av direktør i lag med en ledergruppe. Vi søker etter

 

Språkrådgiver, fast stilling.

 

Arbeidsoppgaver:

 

 • Gjennomføre språksentertiltak.
 • Rådgiver/Seniorrådgiver.  Utvikling og gjennomføring av språkkurs, Rádnastallam (språkarena for barn), arrangementer, utgivelse av lulesamisk litteratur m.m.. 
 • Adminstrativt ansvarlig for utarbeidelse av søknader, rapporter, oversettelsesoppgaver m.m.

 

 Kvalifikasjonskrav:

 • Ønskelig med høyere utdanning i lulesamisk, samt beherske lulesamisk muntlig og skriftlig. Arbeidsoppgavene kan avgrenses avhengig av kompetansen til de(n) som ansettes. 
 • Erfaring med prosjektgjennomføring, administrativ og pedagogisk erfaring er også ønskelig.  

 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges.
 • Stillingen inneholder varierte arbeidsoppgaver som krever selvstendighet, men også utstrakt samarbeid med andre og høy grad av fleksibilitet.

 

Árran tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn etter avtale.
 • Pensjons- og gruppeforsikring i KLP
 • Barnehageplass i vår samiskspråklige barnehage
 • Fleksibel arbeidstid.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kontakt direktør Lars Magne Andreassen på tlf. 75775105 ev. 90775275

Søknad med CV sendes:

Árran – julevsáme guovdásj/lulesamisk senter, 8270 Ájluokta/Drag, eller e-post: post@arran.no eller Lma@arran.no 

 

 

Fredrik Forsberg / Árran
, click to open in lightbox