Verdensdagen for selvmordsforebygging - Onsdag 08. sep. kl 18.00 - kl 20.00 - LEVE – Landsforenin

Verdensdagen for selvmordsforebygging - Onsdag 08. sep. kl 18.00 - kl 20.00 - LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Verdensdagen for selvmordsforebygging - Onsdag 08. sep. kl 18.00 - kl 20.00 - LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
06.09.202111:47 Peter Berg Mikkelsen

Verdensdagen for selvmordsforebygging

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er en landsdekkende og livssynsnøytral organisasjon. Vi vil i år markere Verdensdagen med et åpent møte på Arran Lulesamiske senter den 08.09.21, fra kl. 18 – kl. 20.

Målgruppen er primært etterlatte etter selvmord, men også andre interesserte er velkomne (maks 20 personer).

Målet med møtet er primært å bidra til forebygging av selvmord. Det er videre et mål at etterlatte etter selvmord skal få rett og tilstrekkelig hjelp og støtte etter et selvmord. Tema for møtet vil være:

  • Fakta om selvmord.
  • Selvmord i et samisk perspektiv.
  • Likepersoner.
  • Sorggruppeledelse.
  • Kulturelt innslag.

Det vil bli enkel servering.

Velkommen!

, click to open in lightbox