Árran søker duodjárav/duodjelærere i dibmaduodje.

Duodje Norlánnda og Árran har fått midler fra Sametinget til prosjektet «Oppstart duodjesatsing i lulesamisk område». Fokus rettes primært mot kurs og opplæring for ungdom innen dibmáduodje. Det lyses derfor ut to midlertidige 25%-stillinger som duodjelærere/kursholdere. Stillingene kan slås sammen til en 50% stilling. Prosjektet har en varighet ut juni 2022.

duodje
24.08.202109:42 Ragnhild Lien Rahka

Arbeidsoppgaver:
  • Arrangere kurs og aktiviteter i dibmaduodje.
  • Samarbeide med prosjektledelsen om å utvikle prosjektet videre.
Kvalifikasjonskrav:
  • Fagutdanning, fagbrev eller relevant utdanning og kompetanse/praksis i lulesamisk dibmáduodje.
  • Kjennskap til lulesamisk muntlig språk.
Personlige egenskaper:
  • o Personlig egnethet for stillingen.
  • Stillingene inneholder varierte arbeidsoppgaver som krever utstrakt samarbeid med andre og høy grad av fleksibilitet. Arbeidstiden vil være i hovedsak på ettermiddagstid og helger.
Oppstart i september 2021. Stillingene kan utvides avhengig av finansiering fom høsten 2021 2022.
Árran tilbyr:
  • Konkurransedyktig lønn etter avtale.
  • Pensjons- og gruppeforsikring i KLP
  • Barnehageplass i vår samiskspråklige barnehage
  • Fleksibel arbeidstid.
Ønsker du nærmere informasjon om stillingene, kontakt
direktør Lars Magne Andreassen på tlf. 75775105 ev. 90775275, eller
Marita Mikkelsen, Duodje Norlánnda på tlf. 97154376
Søknadsfrist: 6. september 2021
Søknad med CV sendes:
Árran – julevsáme guovdásj/lulesamisk senter, 8270 Ájluokta/Drag, eller
e-post: post@arran.no eller Lma@arran.no
Päivi Alanen, 2013 / Árran
, click to open in lightbox