Åpent møte på Drag,- Árran Julevsáme guovdásj / Lulesamisk senterSannhets- og forsoningskommisjonen ønsker velkommen til åpent møte på Árran, Drag onsdag 30. juni fra kl. 18.00 til kl. 20.00.

28.06.202115:11 Ragnhild Lien Rahka

Program:

- Kunstnerisk innslag ved Ronja Larsen
- Velkomsthilsen ved ordfører Britt Kristoffersen, Hábmera suohkan – Hamarøy kommune
- Dagfinn Høybråten, kommisjonsleder
- Per Oskar Kjølaas, kommisjonsmedlem
- Innspill og kommentarer fra salen

Møtet streames.
Her er lenken til møtet på Árran:
Smittevernreglene må overholdes.
Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnnå bivddi rabás tjåhkamibmáj mij la Árranin, Ájluovtan. Goassa: Gasskavahko biehtsemáno 30.b. kl. 18.00 - 20.00.

Prográmma:

- Lávllomtjiehppe Ronja Larsen lávllu
- Buorisboahtemsávadusá Hábmera suohkana suohkanoajves Britt Kristoffersen
- Dagfinn Høybråten, kommisjåvnå jådedidddje
- Per Oskar Kjølaas, kommisjåvnå ájras
- Gulldaliddje ságasti ja oajvvádusájt åvdedi.
Tjåhkanibme strijmmiduvvá: 
Mujttit njoammomhieredimnjuolgadusájt anodit!
Stortingets presidentskap har avgitt innstilling til Stortinget om en kommisjon som skal granske fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner.
Sannhetskommisjonen
Sannhets- og forsoningskommisjonen på Árran
, click to open in lightbox