L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Fagprøve avlagt på Árran

Sonni Eriksen har i dag bestått fagprøven i renholdsoperatørfaget. Hun er nå fagarbeider. Hun er fast ansatt på Árran, som vi håper får nyttiggjort hennes fagekspertise i mange år.

fagbrev, renholdsoperatør, renhold
18.11.202017:15 Ragnhild Lien Rahka

Etter at pandemien traff, er ikke «renhold for syns skyld» godt nok, om noen hadde trodd det. Folk er nå langt mer opptatt av mikroorganismer og virksomheter har iverksatt ekstra renhold for å begrense spredningen av koronaviruset. Renholdsoperatørene er på mange måter våre frontkjempere i krigen mot koronaviruset. Derfor er det så viktig at de har den riktige kunnskapen. Godt jobba, Sonni.

Helse- og omsorgsdepartementet har definert renhold som samfunnskritisk oppgave, som inkluderer desinfisering, skadesanering, smitterenhold, nedvask av lokasjoner etter at smitte er påvist. Til dette kreves fagkompetanse innen faget. 

Få yrkesgrupper forvalter så mange kvadratmeter eiendom som renholderen. Godt renhold er en forutsetning for trivelige, helsemessige omgivelser og for godt vedlikehold. Om man ikke vet hva man gjør, kan renhold være meget kostbart og resultere i store utgifter til vedlikehold og utvikling av arealer. Godt renhold er derfor viktig. Godt renhold reduserer også virksomhetens sykefravær. Risikoen for eksempelvis forkjølelse reduseres betraktelig i det renholderne har fjernet virus og bakterier fra overflatene rundt deg.

I år må vi feire «Renholdernes dag», som setter fokus på renholdere og den viktige jobben de gjør,- ikke minst under pandemien som har styrt våre liv i 2020. Dagen markeres årlig den første mandagen i desember, som i 2020 vil bli 7. desember.

Det finnes også en internasjonal dag for renholdere: Internasjonalt er «International Justice day for Cleaners and security guard hvert år den 15. juni». Den markeringen startet for snart 30 år siden. Det er UNI Europa og UNI Global Union, som er paraplyorganisasjoner for fagforeninger.

Árran v/ Linda Jessen
Sonni Eriksen, fagutdannet renholdsoperatør.
Ragnhild Lien Rahka
Nyslått renholdsoperatør Sonni Eriksen og fagprøvenemda Unni Zimmermann og Hans Marius Olsen.