L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Naturens stemme - digitalt foredrag

Som en del av Forskningsdagene 2020 holder professor emeritus Jens Ivar Nergård ved UiT et foredrag om det samiske fortellingsmaterialets plass i naturforvaltningen. Foredraget gjennomføres som et åpent digitalt foredrag 24. september, kl. 18.00-18.45 som alle kan følge.

10.09.202007:19 Harrieth Aira

Foredraget er en del av et flerårig forskningsprosjekt der Árran deltar sammene med Samisk høgskole, NINA og Mearrasiida: SANKING, STEDSNAVN, SPRÅK OG FORTELLINGER.

Innlegget er på norsk og varer i ca 20 minutter. Det vil bli mulighet for en dialog med forskeren etter innlegget.

Link til Live-stream vil legges inn her så snart som mulig.

Innlegget er et samarbeid med Sami allaskuvla/Samisk høgskoleMearrasiida j og NINA Lillehammer, og det digitale møtet ledes av forskningsprosjektets prosjektleder, Solveig Joks, førsteamanuensis ved Samisk høgskole.