L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Konsert med Sommermusikantene på Árran.

Sommermusikantene er ungdommer som er ansatt i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune for å spille og opptre for andre. Et bra tiltak denne «korona-sommeren» 2020.

ungdom. musikk, konsert
11.07.202000:00 Ragnhild Lien Rahka

Første konsert for året var på Árran julevsáme guovdasj / lulesamisk senter lørsag 11. juli kl. 16:00. Publikumstilstrømningen var god. I konsertlokalet Árran kafé var det så mye publikum som smittevernreglene tillater. Mye applaus og gode tilbakemeldinger.

Noen av ungdommmene er ansatt i kommunen som musikere. Tiden frem til nå har de brukt til å øve inn et reportoar. De har samarbeidet med andre musikere, og har øvd mye. Konserter skal arrangeres og gjennomføres ca. èn gang i uken i juli, og under Hamsundagene i august.

Noen er ansatt som arrangører. De reklamerer for konsertene, er med på planlegging, opp-og nedrigging og passe på publikum og artister. Árrans sommerguider avsluttet dagen med å gjøre lokalene klare for en ny besøksdag på Árran.

Forberedelser, opplæring i konsertarrangering og smittevern gjøres i samarbeid med kulturskolerektor Johannes Fauchald, festivalsjef Hamsundagene Anita Overelv og produsent og artist Erling Ramskjell.

Ragnhild Lien Rahka
Ailen Knutsen og Ristin Lindbach
Ragnhild Lien Rahka
Sommermusikanter