L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Hábmera kultuvrraskåvllå / Hamarøy kulturskole viser utstilling av garra-duodje av kulturskoleelever 2019-2020.

Árran viser en utstilling av duodjeprodukter laget av 20 kulturskoleelever. Utstillingen av garraduodje (hard-duodje av materialer hentet fra naturen og bearbeidet) vises i Duodjerommet, Árran, og blir stående der hele sommeren. Benytt anledningen til å se produktene til våre unge duodjetalenter.

29.06.202000:00 Ragnhild Lien Rahka

Gjennom hele skoleåret har elevene møtt opp i duodjelokalene på Árran, sammen med kulturskolelærer / duodjar Mattias Harr, Hamarøy kommune. Det har ikke vært frafall av elever gjennom skoleåret, noe man kan forstå, når man ser produktene de har laget.

---

Hábmera kultuvrraskåvllå visar upp vad garraduodjeeleverna har gjort under året. Detta är en utställning av de 20 elever som går på garraduodje. Eleverna har gått genom ett löp på flera år där dom producerat hornringar, krympburkar, gukse, svepaskar och knivar, vissa elever har gått flera år här, andra har gått ett år.

Utställningen kommer stå över sommaren och plockas ner när det nya skolåret startar.

På duodjen så får eleverna lära sig traditionell garraduodje, vi går igenom tekniker, verktygshantering, formgivning och materiallära. Eleverna går själva ut i skogen för att hämta material sedan får dom följa processen helt till färdig produkt.

Vi pratar värderingar knutna till traditionell garraduodje, hur viktigt det är med hållbarhet och miljö när man väljer material, hur formgivning påverkas av lokala traditioner och hur de verktyg och tekniker vi använder har utvecklats.

 

Mattias Harr / Hábmera kultuvrraskåvllå / Hamarøy kulturskole
Hábmera kultuvrraskåvllå / Hamarøy kulturskole- utstilling av garra-duodje av kulturskoleelever 2019-2020.
Mattias Harr / Hábmera kultuvrraskåvllå / Hamarøy kulturskole
Hábmera kultuvrraskåvllå / Hamarøy kulturskole - utstilling garra-duodje av kulturskoleelever 2019-2020.
Mattias Harr / Hábmera kultuvrraskåvllå / Hamarøy kulturskole
Hábmera kultuvrraskåvllå / Hamarøy kulturskole- utstilling av garra-duodje av kulturskoleelever 2019-2020.