L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Sommerjobb på Árran?

Árran lulesamisk senter søker ungdommer som kan arbeide i sommersesongen 2020.

01.01.197000:00 Ragnhild Lien Rahka

Árran pleier å ansette ungdommer som vikarer/guider i sommersesongen.. Med forbehold om normaldrift ved museet fra 15 juni. 2020, søker Árran lulesamisk senter etter medarbeidere-som kan arbeide i sommersesongen 2020, dvs i perioden 15 juni – 20 august. Med bakgrunn i den pågående koronapandemien, er det skjerpede hygienekrav og krav fastsatt av sentrale og lokale myndigheter. Det er derfor en fordel at du har jobbet på Árran tidligere.

Arbeidet vil bl.a. bestå i å være sommerverter for besøkende gjennom tilrettelegging av besøksarealene, informasjon, guiding og holde Árran velstelt inne og ute. 

Arbeidsoppgaver: daglig renhold, vaktmesteroppgaver inne og ute, sentralbord, resepsjon, kantinesalg/sommerkafe og salg av bøker og gaveartikler m.m. i Árran-butikken.

Vi søker deg som liker å arbeide med folk, yte service, kan kommunisere på flere språk, som f eks samisk, norsk og engelsk. Gode allmenkunnskaper tilsvarende videregående skole, og kjennskap til  lulesamisk språk og kultur. Søknaden må inneholde fødselsdato, litt om deg selv, utdanning, språkkompetanse og tidligere arbeidserfaring. Oppgi også når du kan begynne og i hvilken periode du kan arbeide hos oss, dersom du ikke kan hele sommersesongen. Timebetaling etter avtale.

På grunn av utbygging- og anleggsarbeid er del av Árrans utstillinger stengt. Vi legger til rette for at guiding skal kunne tilbys både innendørs og utendørs. 

Søknadsfrist: 20. mai 2020

For nærmere informasjon, ta kontakt med:

Ragnhild Lien Rahka. Telefon 75775100 (sentralbord), mobil 91160696 (privat)

e-post: Ragnhild.Lien@arran.no

 

 

Árran / Fredrik Forsberg