L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Árran er stengt som følge av koronavirus.

I lys av offentlige myndigheters beslutninger og anbefalinger, vil Árran være stengt for besøkende/publikum i første omgang tom torsdag 26. mars. 2020. Det gjelder også butikken ved Árran og Árran mánájgárdde.

13.03.202015:32 Ragnhild Lien Rahka

Dette vil også gjelde for besøkende til leietakerne. Dørene holdes låst, men vareleveranser, postutdeling m.m. vil forløpe som normalt. Ansatte ved Árran og leietakerne kan møte på jobb som vanlig.

-              Mihá kulturfest er avlyst i samråd med samarbeidspartnerne.

-              Rádnastallam og kulturskolen er også avlyst inntil videre.   

 

Árran beklager å måtte holde stengt, men det er vår plikt og vårt bidrag i den store dugnaden vi som samfunn står ovenfor nå.  Sannsynligvis vil denne perioden forlenges avhengig av hva myndighetene bestemmer.  Informasjon kan finnes på  https://www.hamaroy.kommune.no/ og https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/

Árran