L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Politibesøk på Árran

Politimester Tone Vangen med følge på besøk på Árran.

Fra politiet deltok:
• Tone Vangen, politimester
• Tor Håvard Bentzen, geografisk driftsenhetsleder i Salten
• Robin Johnsen, tjenesteenhetsleder i Region Indre Salten
• Aslak Finvik, lensmann i Hamarøy og Tysfjord (vestsiden)
• Heidi Kløkstad, visepolitimester

Politimester Tone Vangen med følge på besøk på Árran
27.09.201814:29 Anne Kalstad Mikkelsen

Tema på møtet var overgrepene i Tysfjord, erfaringsutveksling og videre samarbeid.