L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Sábme på kartet

Nytrykte kunstkart av Hans Ragnar Mathisenhar er kommet til Árran i løpet av sommeren. Det er et oversiktskart over hele Sabme og av Divtasvuodna / Tysfjord. I tillegg har vi kart over pitesamisk område. 

Samiske kunstkart.
06.08.201801:48 Ragnhild Lien Rahka

Den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisens kart over ulike samiske områder er velkjente og høyt verdsatte. Kartene hans er vakre kunstverk, samtidig som de synliggjør den samiske tilstedeværelsen i nord. Derfor har kartene også stor kulturell og politisk slagkraft. Kart over hele Sabme laget han i 1975. 

Kart over Sapmi fra 1975 - Hans Ragnar Mathisen. Kr. 200,00-. Mål: lengde - 50 cm, bredde - 55,5 cm. Stor versjon med nummering og signatur (samleobjekt) Kr. 450,00.
Mål: lengde - 98 cm, bredde - 70 cm.  Pris for innramming kommer i tillegg.

Kart over Divtasvuodna / Tysfjord – av Hans Ragnar Mathisen i samarbeid med Nord-Salten Sameforening i 1984-1985. Trykket i nytt opplag. Liten Kr. 200,00. Mål: lengde - 65,5 cm, bredde - 49 cm.

Det pitesamiskkunst kartet ble laget i anledning et prosjekt Árran gjennomførte; «Pitesamiske stedsnavn». I den anledning ble det også gitt ut ei bok/ artikkelsamling om pitesamiske stedsnavn. Pris kunstkart Kr. 200,00  

Ta kontakt med Árran:

Telefon: +47 75 77 51 00

E-post: poassta@arran.no

 

Relaterte artikler: KEVISELIE/ELLE-HÁNSA/HANS RAGNAR MATHISEN TIL ÁRRAN -LULESAMISK SENTER