L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Informasjonsmøter tirsdag 28. november

Árran inviterer til informasjonsmøte i auditoriet om utbygging av barnehagen tirsdag 28. november:

For ansatte og leietakere ved senteret kl. 10:00
For foresatte til barn i barnehagen kl. 20:00

27.11.201720:37 Martin Rimpi

Det vil bli gitt informasjon om og besvart spørsmål om:Det vil bli gitt informasjon om og besvart spørsmål om: 

• Overordnet plan og rekkefølge for utbyggingsprosjektet som helhet og konsekvenser for barnehagen i byggeperioden.

• Planene for ny barnehage og organisering i eget aksjeselskap (AS). Tiltak for arbeids- og språkmiljø.

• Økt foreldremedvirkning gjennom medeierskap og styring av barnehagen. 

Buoris boahtem!

Fotomontasje: Code arkitekter