Statped Nord

Statped Nord leier kontor i undervisningsavdelingen i byggetrinn II. Statped Nord betjener fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Se http://www.statped.no/om-statped/Regioner/Statped-nord/ for mere informasjon.