Lulesamisk språkkurs for nybegynnere

Prosjektet Sámásta kom i gang på grunn av mangel på læremidler i lulesamisk språk. Sámásta kursene er bygd på Davvin kursene i nordsamisk.

Lulesamisk språkkurs for nybegynnere

Sámásta serien er begynneropplæring i lulesamisk språk, tilegnet de som kan litt lulesamisk fra før. Kurset består av 4 trinn (1-4). Til hvert kurstrinn følger det et øvingshefte (Hárjjidusá) med oppgaver og fasit, samt CD-er med dialoger. Sámásta 1 og 2 ble utgitt i 2000 og 2001. Forfattere, Anders Nystø og Sigmund Johnsen.

Etter fullført Sámásta 1 og 2 skal du kunne snakke litt lulesamisk, for eksempel fortelle hva du heter, hvor du bor, hvor du arbeider og kunne spørre om veien, tiden eller bestille noe.

Utgivelse av Sámásta 1 og 2 er et resultat av et samarbeid mellom samiske miljøer og institusjoner i det lulesamiske området på norsk og svensk side. Árran – julevsáme guovdásj/lulesamisk senter, Sámij Åhpadusguovdásj/Samisk Utbildningscentrum, Sveriges Utbildningsradio AB og forfatterne har produsert de forskjellige komponentene som inngår i Sámásta. Lokale, regionale og statlige myndigheter og institusjoner på begge sider av riksgrensen har bidratt til finansiering av prosjektet.

Første utkast av Sámásta 3 var klar i 2016, mens Sámásta 4 er under utvikling og vil trolig bli klar i løpet av 2017. Forfatterne til de to siste bøkene i kursserien er Samuel Gælok og Tor Magne Berg

Sámásta 3 og 4 har Árran selv finansiert med litt støtte fra fylkesmannen i Nordland og NORD universitet (tidligere universitetet i Nordland). Foreløpig tenkt trykt opp som kompendier. Målet er å få hele serien digitalisert og senere utgitt som samlet andre-utgave av Sámásta 1-4.

Sámásta 1 og 2 kan bestilles via Árrans nettbutikk eller du kan kontakte oss her.

 

SÁMEGIEL BÆLLÁJ >>