Jenta på Hjertlikollen, ei digital fortelling.

Hvem var jenta som stod på toppen av Hjertlikollen i 1901? Og hvorfor vet vi ikke det samiske navnet på stedet?

pitesamisk, stedsnavn, artikkelsamling

Se bildene og lytt på den digitale fortellingen om "Jenta på Hjertlikollen".

Jenta på Hjertlikollen inngår i fortellingen om pitesamiske stedsnavn, et stedsnavnprosjekt i pitesamisk område i Norge, ledet av Line Merete Skarvik, Árran lulesamisk senter. Árran / Báhko forlag har utgitt en samling med populærvitenskapelige artikler av flere forfattere i Norge og Sverige. Artiklene knytter an til temaet stedsnavn i pitesamisk område. Gjennom tekstene får vi vite mer om pitesamiske stedsnavn, og hva de kan fortelle oss om historie, språk, natur, kulturarv og tilhørighet. I samme anledning laget kunstneren Hans Ragnar Mathisen et pitesamisk kunstkartet "Bidumsáme dáfo". I samarbeid med Árran utarbeidet Mathisen et kart over pitesamisk område,- Bidumsáme dáfo. På kartet er ca. 500 pitesamiske stedsnavn opptegnet. I tillegg er kartet dekorert med ulike motiver som Mathisen har hentet fra pitesamisk kultur- og håndverkstradisjoner. Slik utgjør kartet en kulturell representasjon av det pitesamiske området, og bidrar til å løfte frem de pitesamiske stedsnavnene.

Senere har kunstner Hans Ragnar Mathisen donert hele sin kunstsamling til Árran, inkl. kunstkartene.

Boka og kartet kan kjøpes i Árran-butikken og i Árrans nettbutikk.