L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Artikkelsamling om pitesamiske stedsnavn

Artikkelsamlingen er del av et stedsnavnprosjekt i pitesamisk område i Norge, ledet av Line Merete Skarvik, Árran lulesamisk senter. I samme anledning laget kunstneren Hans Ragnar Mathisen et pitesamisk kunstkartet "Bidumsáme dáfo".

01.01.197000:00 Ragnhild Lien Rahka

 

Árran / Báhko forlag har utgitt en samling med populærvitenskapelige artikler som knytter an til temaet stedsnavn i pitesamisk område. Gjennom tekstene får vi vite mer om pitesamiske stedsnavn, og hva de kan fortelle oss om historie, språk, natur, kulturarv og tilhørighet. Artikkelsamlingen er del av et stedsnavnprosjekt i pitesamisk område i Norge, ledet av Árran lulesamisk senter. Utgivelsen er støttet av Sametinget og Nordland fylkeskommune.

Det er i alt åtte bidragsytere i artikkelsamlingen.

Redaktør Line Merete Skarvik skriver om Árrans pitesamiske stedsnavnprosjekt. Samuel Gælok bidrar med en artikkel om samiske landskapsbekrivelser. Ann-Charlotte Sjaggo har en artikkel om pitesamiske stedsnavn langsmed Pite älv i Sverige. Wenche Spjelkavik skriver om stedsnavn i Sulitjelma. Kunstner Hans Ragnar Mathisen beretter om sitt arbeid med det pitesamiske kunstkartet "Bidumsáme dáfo". Kaisa Rautio Helanders artikkel handler om den statlige fornorskningen av samiske stedsnavn fra slutten av 1800-tallet av. Aud-Kirsti Pedersen bidrar med en artikkel om forbindelsen mellom en folkegruppes sosiale identitet og deres stedsnavnstrategier ved språkskifte, og Joshua Wilbur har skrevet en introduksjon til det pitesamiske språket.

Boka og kartet finnes i Árrans nettbutikk.  

Pitesamisk kunstkart.

Kunstner Hans Ragnar Mathisen har, i samarbeid med Árran - lulesamisk senter, utarbeidet et kart over pitesamisk område.

Bidumsáme dáfo

På kartet er ca. 500 pitesamiske stedsnavn opptegnet. I tillegg er kartet dekorert med ulike motiver som Mathisen har hentet fra pitesamisk kultur- og håndverkstradisjoner. Slik utgjør kartet en kulturell representasjon av det pitesamiske området, og bidrar til å løfte frem de pitesamiske stedsnavnene.

Hans Ragnar Mathisen har gjennom mange år laget kart over ulike samiske områder. Kartene hans er velkjente og høyt verdsatte kunstverk og dokumentasjonsprosjekter. Det pitesamiske kartet ble lansert i mars 2015.