NRK Sápmi

NRK Sápmi leier kontorer og studio i hovedfløy A.

Les og lytt på nyheter på https://www.nrk.no/sapmi/julevsabmaj/.

Hjemmeside: www.nrk.no/sapmi
Telefon: 78 46 92 00.
E-post: sapmi@nrk.no
Besøksadresse.: Mari Boine geaidnu 12 Stálloláttu, 9730 Kárášjohka/ Karasjok.
Postadresse.: PB 183, 9730 Kárášjohka/ Karasjok.

Oddasat
Telefon: 90 59 11 11
E-post: saminews@nrk.no

Guovllukántuvrrat / Lokalkontorer:


• Divtasvuodna – Tysfjord: tlf +47 75 77 33 35.