Keviselie/Elle-Hánsa/Hans Ragnar Mathisen til Árran -lulesamisk senter

Den samiske kunstneren Keviselie/Elle-Hánsa/Hans Ragnar Mathisen (f. 01.07.1945) fra Tromsdalen har donert sin samling av kunst til Árran. Totalt omfatter det ca. 15 000 verk, inkludert tusenvis av skisser og tegninger innbundet i bøker. "Vi er rørt og glad over å motta en slik donasjon", sier direktør Lars Magne Andreassen.

Árran ønsker velkommen til ei markering torsdag 24.mai kl. 13.00. Hans Ragnar Mathisen vil være tilstede.

Stor glede på Árran. "Vi er rørt og glad over å motta en slik donasjon"

Hovedsakelig omfatter kunstsamlingen billedkunst og håndtegnede kartoriginaler. Verkene omfatter blyant-, tusj- og kullstifttegninger, akvareller, olje- og akrylmalerier, monokrome trykk, metalltrykk, litografier og tresnitt. Motivene inkluderer portretter, landskap - ikke minst fra Tromsø-området, symbolske og helt eller delvis abstrakte uttrykk. Donasjonen omfatter også originaler til et førtitalls håndtegnede kart over ulike deler av Sábme. Kunsten skriver seg fra et helt liv som kunstner. Keviselie/Elle-Hánsa/Hans Ragnar Mathisen har deltatt på tallrike utstillinger og er innkjøpt av flere offentlige institusjoner deriblant Nasjonalmuseet for kunst. I 2017 var han representert ved Documenta – av mange regnet som verdens viktigste utstillingsarena for samtidskunst.

Avtalen mellom Keviselie/Elle-Hánsa/Hans Ragnar Mathisen og Árran Julevsáme guovdásj ble godkjent av styret 15.12.2017 og forplikter Árran til å forvalte og magasinere samlingen på en kunstfaglig forsvarlig måte. Árran skal katalogisere alle kunstverk og formidle kunsten gjennom permanente og temporære utstillinger, samt bidra til at kunstneren er representert ved andre utstillinger og museer.

«Jeg gjør dette av flere grunner», sier Keviselie/Elle-Hánsa/Hans Ragnar Mathisen. «Jeg ønsker at samlingen beholdes på ett sted og at den tas vare på av en samisk institusjon

Han fortsetter «På 1980-tallet ble jeg kjent med samfunnsengasjerte lulesamer. Deres visjonære og uredde holdninger tiltalte meg. Noen av dem kom til Tromsø og de ble mine venner. Jeg føler meg hjemme blant aktive og positive samer som står samesaken nær, fordi jeg har vokst opp i en tid der dette var tilnærmet tabu

Han fremholder at «Jeg tror Árran vil makte å forvalte denne kunstgaven. Jeg ønsker at samlingen skal holdes samlet og at kunsten kan være til glede for mange, også etter min bortgang.»

Keviselie/Elle-Hánsa/Hans Ragnar Mathisen avslutter med at «Jeg ønsker også å ære min tvillingbror som døde like etter fødselen og ligger begravet i Áhkanjárga/Narvik. Árran er det nærmeste samiske senteret.»

Styreleder Andreas Mikkelsen i Árran sier at han «er svært glad for at Elle-Hánsa har valgt å donere en slik stor gave til oss. Vi er ydmyke overfor oppgaven og ønsker å ivareta kunsten på best mulig måte. Vi har allerede avsatt midler over budsjettet for 2018 for å påbegynne arbeidet.»

Direktør Lars Magne Andreassen er «rørt og glad over å motta en slik donasjon. Vi vil ta kontakt med Sametinget og kunstfaglige institusjoner for å få støtte og råd til denne store oppgaven

Han fortsetter med at «gaven kom på et beleilig tidspunkt i og med at vi står overfor utbyggingsplaner gjennom prosjektet Árran mot 2020. Vi har kunnet tilpasse planene til å omfatte et magasin for kunsten og utstillingslokaler i hovedfløyen. Vi trenger finansiell bistand for å realisere investeringene. Jeg er imidlertid optimist på prosjektets vegne. Jeg tror kunsten blir en stor attraksjon.» avslutter Andreassen.

En symbolsk overlevering vil finne sted torsdag 24.05 kl. 13 på Árran. Alle er hjertelig velkommen.

 

 

Martin Rimpi
Keviselie / Elle-Hánsa / Hans Ragnar Mathisen