Duodjeprosjektet ved Árran

Árran gjennomfører i perioden 2014-2017 et prosjekt som har som må å etablere duodje (samisk håndverk) som næring i lulesamisk område. Prosjektet omfatter tiltak innenfor entreprenørskap og innovasjon, MasterClasses, veiledningstjeneste for duodje og arbeidslokaler, butikk og nettbutikk for duodjára (håndverksutøvere)

Duodje antas å være i en før-kommersiell fase i lulesamisk område, med få aktører som har det som alene- eller binæring. Potensialet er imidlertid stort, noe som er dokumentert gjennom antallet duodjára i indre Finnmark.

Hovedmålet med prosjektet er at duodje skal etableres som en levedyktig næring i lulesamisk område i Norge gjennom entreprenørskap og innovasjon og resultere i konkrete bedriftsetableringer med basis i lulesamisk kulturuttrykk.

Det skal rekrutteres minst 10 personer med duodje-bakgrunn og med kompetanse på et videregående nivå, som skal få tilbud om et flerårig program som skal lede til konkrete bedriftsetableringer innen duodje.

Det tilbys veiledningstjeneste for mjuk og hardduodje i Árran sine duodjelokaler av veiledere i henholdsvis mjuk- og hard-duodje. Veiledningstjesten er et åpent tilbud.

Deltakerne i duodjeprrogrammet tilbys bistand fra forretningsutvikler som skal motivere deltakerne til å etablere egne bedrifter, drifte nettverket av potensielle gründere, ha oversikt over utdanningsløp og ivareta kontakt med utdanningsinstitusjonene, utarbeide personlige karriereplaner, bistå dem i å søke tilskudd til bedriftsetablering og støtte deltakerne helt frem til bedriften er etablert, så langt som timeressursen rekker.

Deltakerne skal tilbys MasterClasses innen mote- og industridesign, produktutvikling og andre metoder og prosesser som gjør dem i stand til å utvikle sine produktidéer frem mot realisering. 

Árran skal etablere en nettbutikk som kan nyttes av duodjára og vurderer å tilby arbeidssted til duodjára i sine duodjelokaler  kostnadsfritt i en periode og etablere egen museums-/duodjebutikk hvor produkter selges.

Duodjeprosjektet skal resultere i at minst tre personer har registrert næringsinntekt når prosjektet avsluttes. Gjennom programmet skal det også være identifisert minst ett produkt, en produktgruppe eller tjeneste som skal ha et nasjonalt markedspotensiale, og utviklingen av denne forretningsidéen skal være påbegynt.

Prosjektet organiseres og styres som et prosjekt med normal risiko, med prosjektstyre og prosjektleder som engasjeres av Árran og fagansvarlige veiledere, støttefunksjoner og foredragsholdere som utfører arbeidspakkene i prosjektet. Prosjektet er kostnadsberegnet til 3,1 mnok over 3 år.