Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv

Árran skal få tilbakeført samisk museumsmateriale som i dag befinner på Norges to største museer i Oslo.

Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv

Fra midten av 1800-tallet fram mot 1970-årene bygde Norsk folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo opp en relativt omfattende samisk gjenstandssamling der deler av denne samlingen nå skal tilbakeføres til Sápmi. 

Vi er ett av seks samiske museer som deltar i Bååstede-prosjektet sammen med Sametinget, Norsk folkemuseum og Kulturhistorisk museum. Prosjektet kalles Bååstede (som er sørsamisk og betyr tilbake).

Arbeidet med å tilrettelegge for tilbakeføring av disse gjenstandene er godt i gang.

Bakgrunn

I 2012 underskrev Sametinget en avtale med Norsk folkemuseum og Norsk kulturhistorisk museum om at halvparten av samisk gjenstandssamling, rundt 2000 gjenstander, som befinner seg ved disse museer i Oslo skal føres tilbake til de samiske museene som Sametinget har forvaltningsansvaret for. Denne beslutningen er basert på Norges forpliktelser overfor samene som urfolk, og skal føre til at det samiske folk selv får råderett over sin egen kulturarv.

Avtalen er historisk da det ikke tidligere er gjennomført lignende tilbakeføringsprosesser i Norge av et slikt omfang. Danmark har gjennomført en lignende prosess der Danmark tilbakeførte 35000 gjenstander til Grønland. Men dette er nybrottsarbeid i norsk sammenheng.

Dobling av gjenstandssamling

Et viktig prinsipp ved tilbakeføringen er proveniens – dvs. at gjenstandene skal tilbakeføres til de samiske museene hvor museumsmaterialet har sin opprinnelse fra.

For museumsmateriale fra det lulesamisk og pitesamiske området i Norge er det Árran som skal få tilbakeført museumsmaterialet.  Árrans museale gjenstandssamling vil dermed få en betydelig økning da det er i overkant av 350 nye museumsgjenstander som planlegges tilbakeført til oss.

Prosjekt av stor betydning

Árran er glad for at vi får være med i et slikt viktig arbeid. Prosjektet er foreløpig planlagt å vedvare ut 2018. Finansiering er en utfordring da det koster å få realisert tilbakeføringen både for avgivermuseene Norsk folkemuseum og Norsk kulturhistorisk museum, og for Árran museum og de øvrige fem andre mottakermusene. Prosjektet krever særskilt statlig finansiering.

Her kan du lese mer om prosjektet: http://www.norskfolkemuseum.no/no/Samlingene/samisk/Samisk-kulturarv-tilbakefores/

http://www.sametinget.no/content/search?SearchText=b%C3%A5%C3%A5stede

Les Bååstede-rapporten her: http://www.folkemuseet.no/PageFiles/6823/Sa120301%20B%C3%85%C3%85STEDE%20rapport%20underskr%20.pdf

Omtale:

Om du ikke får åpnet lenker, sjekk om du fnner PDF nederst på siden.

https://arran.custompublish.com/baaaastede-vuosadusrahpam.6005347-60861.html

https://arran.custompublish.com/apning-av-utstillingen-baaaastede-tilbakefoering-av-samisk-kulturarv.5973948-60861.html

https://www.nrk.no/sapmi/ikke-helt-klare-for-den-store-oppgaven-1.13711301

https://www.nrk.no/sapmi/_-kultuvraarbbaj-la-dat-ajnas-1.13556032

https://digitaltmuseum.no/011085442830/baastede-tilbakeforing-av-samisk-kulturarv