Árrans fotosamling digitaliseres.

Árran - julevsáme guovdásj/lulesamisk senter har fått utviklingsmidler innen arkivfeltet 2020 til digitalisering og tilgjengeliggjøring av Árrans ikke-digitaliserte fotosamling bestående av papirfoto og slides.

Fotosamlingen består av bilder som er fra begynnelsen av 1900-tallet, mellomkrigstiden, krigstiden, etterkrigstiden og samtiden fram til 2000-tallet. Digitaliseringen utføres i samarbeid med Arkiv i Nordland som er arkivinstitusjonen i Nordland med ansvar for offentlig og privatarkiv. Ekstern finansiering gjør det mulig å starte opp med dette viktige arbeidet.