Árran mot 2020

Stiftelsen Árran Julevsáme guovdásj/Lulesamisk senter ble etablert 27. april 1995 og feirer sitt 25-års jubiluem i 2020. Siden etableringen har senteret vokst fra én ansatt til å bli arbeidsplass for 45 personer i dag. Det er en formidabel vekst og en suksesshistorie for etablering av kompetansearbeidsplasser i distriktene. Árran er også den største samiske institusjonen utenfor Finnmark.

Frem mot senterets 25-års jubileum ønsker styret i stiftelsen å utvikle Árran videre som kraftsentrum for lulesamisk kultur, språk, nærings- og samfunnsliv. 

Det skal gjøres gjennom to hovedgrep:

  • Kvalitetsheving og kvalitetssikring av det arbeidet stiftelsen gjør, de tjenester de yter og forvaltningen av stiftelsens verdier. Dette gjøres gjennom et program som fokuserer på hvordan en arbeider i senteret.
  • Tilrettelegging for videreutvikling av senterets aktiviteter og kapasitet ved at senterets bygningsmasse renoveres og utvides, dvs. fokus på de fysiske rammebetingelsene.

Organiseringen av Árran som følge av endringer i aktiviteten også anses som en integrert del av det overordnede programmet ”Árran mot 2020”. Dette arbeidet er nå forankret i det nye Ájggomusá og i direktørens løpende arbeid med optimal organisering.

Dette innebærer at det foregår tre parallelle og integrerte prosesser innenfor det overordnede programmet ”Árran mot 2020”:

  1. Kvalitetsprogrammet.
  2. Byggeprogrammet.
  3. Organisasjons- (OU-) programmet.

Innenfor hvert av delprogrammene etableres enkeltprosjekter, som enten er eksternt eller internt finansiert.

Styret i Árran er programstyre som får rapporter for hvert av de delprogrammene på hvert styremøte. Programmene styres som en samling av beslektede prosjekter og den tilpassede PRINCE2-metoden nyttes i det enkelte prosjekt. Det skal også formuleres en visjon for det overordnede programmet i form av et ”postkort fra fremtiden”.