Tilskudd til Levende Landskap

Árran lulesamisk senter har fått tilsagn fra Regionalt forskningsfond Nord-Norge om et tilskudd på kr. 250.000,- til kvalifiseringsprosjektet Levende landskap høsten 2017. Midlene skal brukes til å utvikle et hovedprosjekt hvor målet er å få fram ny kunnskap om bruk og forståelse av landskap, inkludert språk, i det lulesamiske området. Árran vil gjennomføre prosjektet i egen regi, men med samarbeidsparter ved UiT Norges arktiske universitet og Sámi allaskuvla (Samisk høgskole).

«Vi er svært fornøyd med å ha kommet igjennom forskningsfondets nåløye», sier Árran-direktør Lars Magne Andreassen. «Vårt håp er at prosjektet vil få fram ny kunnskap for bruk i utstillinger ved vårt museum. Det vil dermed bidra som et element i vår strategi med å løfte fram Árran som et høykvalitets opplevelsesprodukt», fortsetter han.

Prosjektet Levende landskap vil få fram ny, forskningsbasert kunnskap om samisk bruk og forståelse av landskap, inkludert stedsnavn og landskapsbegreper. Denne kunnskapen vil danne grunnlaget for stedbundet og digital formidling ved Árran museum, og for opplevelsesprodukter utviklet av offentlige og private reiselivsaktører. Kunnskapen vil inngå som et ledd i utviklingen av opplevelsesbasert reiseliv lokalt og regionalt. Den vil også kunne bidra til å utvikle en reiselivsarena av nasjonal betydning som del av «Den nordnorske merkevaren», der Nordland fylkeskommune har pekt ut samisk kultur som en av fire søyler. Prosjektet vil dessuten bidra til å styrke Árrans forskningskompetanse.

Árran har engasjert historiker dr. art. Oddvar Svendsen som prosjektleder. Han har bakgrunn som forsker i flere regional- og lokalhistoriske prosjekter i Nord-Norge og dessuten som spesialrådgiver i kulturvernsektoren. Prosjektgruppen består for øvrig av seks av Árrans egne ansatte – Oddmund Andersen (arkeolog), Harrieth Aira (samfunnsviter og museumsleder), Svenn-Egil Knutsen Duolljá (språksenterleder), Martin Rimpi (utviklings- og prosjektansvarlig) og Lars Magne Andreassen (samfunnsviter og direktør), og dessuten av professor Jens Ivar Nergaard fra UiT og førsteamanuensis Kaisa Rautio Helander fra Sámi allaskuvla. Kvalifiseringsprosjektet vil starte i august 2017 og løpe fram til i januar 2018.

«Det er vårt mål å få søkt midler til og igangsatt et hovedprosjekt i 2018. Det vil ha stor betydning både for Árran som institusjon og for utviklingen av reiselivet i det lulesamiske området», avslutter direktør Lars Magne Andreassen.