Samisk kvinnehistorie - #MuseumWeek2017

En artikkel i Bårjås 2016 om samisk kvinnehistorie.

Vil du lese hele tidsskriftet Bårjås 2016 kan du bestille det fra Árran, e-post: poassta@arran.no.

Samisk kvinnehistorie