L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Árran Live (webcast)

De fleste av foredrag og seminarer som gjennomføres i auditoriet av Árran og/eller samarbeidspartnere vil bli forsøkt streamet. Det vil bli lagt ut lenker på denne siden hvor du kan klikke deg og følge sendingene både direkte og i opptak i ettertid. Sendingene er som regel åpne og trenger ikke pålogging. Det er mulig å kommentere innleggene i klienten og disse blir lest av sendingsansvarlig/tekniker (ikke foredragsholderne). Når innleggene er tolket til/fra samisk vil en kunne velge hvilket språk en vil lytte på.

20.04.201709:37 Martin Rimpi